Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Körte csoport (kiscsoport)

A gyerek olyan,
Mint pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni,
A legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.

Csoport bemutatkozás

  Csoprtunkba 29 gyermek jár, 14 fiú és 15 lány. Legfontosabb feladatunknak tartjuk a szeretetteljes, biztonságot adó, érzelemgazdag légkör megteremtését. Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembe vételével fejleszthető. A gyermekek vonzódnak az élményekhez, a mással nem helyettesíthető játékhoz, meséhez, zenéhez, és az alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul az óvodás tartása, önnállóvá, nyugodttá, kiegyensúlyozottá válik. Tud felfedezni, nevetni, csodálkozni. Csoportunk gyermekei nagyon vonzódnak a mesékhez, versekhez, ezért heti fő tevékenységünk mindig a témáról szóló meséből, versből indul ki. Erre épülnek rá a további tevékenységeink. A külső világ tevékeny megismerése, a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, az ének, zene, énekes játék, gyermektánc, és a mozgásos tevékenységek. Ezáltal egy komplex, mindent átölelő ismeretanyagra tesznek szert gyermekeink, ezek segítségével fejlődik érzelmi, értelmi és közösségi életük.
Kun Attiláné    
óvodapedagógus
Kun Attiláné /Csilla/

Kun Attiláné /Csilla/

Óvodapedagógus
Intézményvezető helyettes
Kiss Szilvia

Kiss Szilvia

Pedagógiai asszisztens
Csernyi Norbertné /Ági/

Csernyi Norbertné /Ági/

Dajka