Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

 Pausz Csilla - Főigazgató

Pausz Csilla vagyok, szakvizsgázott óvodapedagógus- közoktatási vezető.

2022. augusztus 1.-től vagyok óvodánkban intézményvezető. Győrben születtem, és Bőnyön töltöttem a gyermekéveimet. Jómagam is Bőnyön jártam óvodába, majd általános iskolába, legőszintébben mondom, hogy boldogan és szívesen emlékezem vissza életem ezen időszakára. Az általános iskola után Győrben, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Gimnázium tanulója lettem. Elég korán kezdtem vonzódni a pedagógus pálya iránt, és főleg az óvodás korosztály volt az, melynek fejlődése, fejlesztése kíváncsivá tett.
A gimnáziumi évek után bő 1 évet töltöttem Ausztriában, (síparadicsomban) egy négy csillagos szállodában, ahol animátorként, a szálloda óvodapedagógusa mellett dolgozhattam. Aktívan segítettem a szakmai munkáját, találkozhattam több nemzetiségi gyermekkel, megismerkedhettem a multikulturális neveléssel. Miután visszajöttem Magyarországra, felvételt nyertem a Nyugat-Magyarországi Egyetem Szent Benedek Főiskolai Karára, óvodapedagógus szakra, ahol a nagyfokú gyermekszeretetem, türelmem, és a pedagógus pálya iránti vonzódásom még jobban megerősödött. Főiskolai éveim alatt a győri Lepke Óvodában dolgozhattam, mint óvodapedagógus gyakornok. Győrben telepedtem le, és családommal, két gyermekemmel a mai napig itt élek.  Gyermekeim születése után, 2017-től a Szentiváni Óvodában dolgoztam, mint óvodapedagógus. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, közoktatási vezető szakán folytattam tanulmányaimat, és ez által szakvizsgázott óvodapedagógussá váltam. A munkám során mindig fontos volt számomra a gyermekek feltétel nélküli szeretete, elfogadása, a következetesség, a példaértékű magatartás, a hitelesség, és ezt mindig előtérbe helyeztem.
2022. májusában beadtam pályázatomat és jelentkeztem a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetői álláspályázatára. A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, szeretettel fordultak felém, támogatóan fogadták jelentkezésemet, a képviselőtestület pedig teljes egészében bizalmat szavazott számomra, és megbízva a szakmai tudásomban, munkámban, megválasztott vezetőnek. Ez megtisztelő számomra, és tudom nem könnyű feladat, de egy bizalmon alapuló kapcsolatrendszer és humánus légkör megteremtésével, az eddig elfogadott értékek mentén haladva, az eddig elért eredményekre összpontosítva, együtt, közösen, újabb sikereket fogunk majd elérni, s ezzel öregbítjük óvodánk hírnevét. Olyan óvodai nevelést kívánok erősíteni, ahol a gyermek boldog gyermekkorát élheti, és ehhez minden feltétel biztosított. Úgy gondolom, hogy eddigi pályám során eredményesen tudtam helytállni, a jövőben is arra törekszem, hogy szakmailag megfeleljek az elvárásoknak. Törekszem a folyamatos fejlődésre, megújulásra, hogy a jövőben is eredményes pedagógiai és vezetői munkát tudjak folytatni.
„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.”
-  Szabó Magda -
Fontosnak tartjuk az óvoda és a bölcsőde társadalmunkban betöltött szerepét. Mert, hogy milyen lesz a majdani felnőtt, azt kisgyermekkorban, intézményi szinten is jelentősen lehet befolyásolni, főleg példamutatással, családi ráhatással.

JÖVŐKÉPÜNK:

Olyan óvodáról álmodunk, ami egy SZIVÁRVÁNY SZIGET, a háborgó világ tengerén, ahol a lurkók vidáman tölthetik napjaikat, a szülők nyugodtan dolgozhatnak, mert gyermekeiket biztonságban tudják. Esztétikus, családias légkört szeretnénk, ahol egészségesen fejlődnek a gyermekek, kellemes hangulatban telnek a napok, melyekre felnőttként is szívesen emlékeznek majd vissza. A nemzeti identitástudat, a hazaszeretet kialakítás, keresztény kulturális értékek átadása, a szülőföldünkhöz, a családhoz való kötődés erősítése.

ÓVODAKÉPÜNK
 
Szeretetteljes, befogadó közösségünk, biztonságos óvó-védő környezetünk, szakmailag kompetens, empatikus nevelőink készítik fel gyermekeinket az életre, a következő életszakaszba történő átlépésre, főként szabad játékon, mozgáson, és a külső világ tevékeny megismerésén keresztül. Pedagógiai folyamatokban előtérbe helyezzük a környezettudatosságra, az egészséges életmódra nevelést, a hagyományőrzést, a nemzeti kulturális értékek tiszteletét és a differenciálást, a maga sajátos eszközeivel. Tiszteletben tartjuk a szülők nevelési elveit, attitűdjét, tudjuk, hogy a gyermekek nevelésének elsődleges színtere az otthon, a család. Mi ezt kiegészítve, sokszínű, szivárványos óvoda és bölcsődei életet szeretnénk, aminek központjában a gyermek, az életkori sajátosságok és a gyermeki személyiség állnak. Olyan óvoda szeretnénk lenni, ahol a másságot értéknek tekintjük, nevelésüket kihívásnak, a hátrányt kompenzációs feladatnak, kiemeljük a tehetséget, mindezt persze láthatatlanul, hogy a többi gyermek számára ez természetesnek tűnjön. A gyermekek fejlődéséhez, nevelő munkánk eredményességének eléréséhez szükséges feltételeket az óvodapedagógia tevékenységrendszerén keresztül, a szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek biztosításával szeretnénk biztosítani. Gyermekközpontúan, játékosan, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását támogatva dolgozunk. A lurkók, a szülők elégedettségét mérve, érdekeit figyelembe véve alakítjuk az óvodai életet, melyhez a dolgozók gyermekszeretete, az értékek megbecsülése párosul.

 
FONTOS ADATOK
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Címe: 9073 Bőny, Ady Endre utca 3.
Telephelye: 9073, Bőny, Szabadság u. 33. (Bölcsőde)
Telefonszáma: 06 96/351-17096/jl 351-170
E-mail címe:
szivarvanybony@gmail.com
szivarvanyovi@bony.hu
Edéd lemondás - email cím: ebedlemondas@bony.hu szivarvanybony@gmail.com
Honlap: www. szivarvanybony.hu

Az óvoda fenntartója: Bőny Község Önkormányzat
A fenntartó címe: 9073 Bőny, Rákóczi Ferenc utca 10.
Telefonszáma: 96/96/351-011351-01 
E-mail címe: jegyzo@bony.hu  bosny3@index.hu

Óvodai csoportok száma: 3
Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 75+ 20% fő
Bölcsődei csoport száma: 1
Felvehető gyermeklétszám: 8 fő

A csoportok szerkezete:
1 bölcsődei csoport
1 kiscsoport
1 középső csoport
1 nagycsoport

A csoportelosztásoknál a korosztályi elkülönülés mellett figyelembe vesszük a szülők igényeit, egyéni kéréseket is.
 
 
Pausz Csilla
főigazgató